Palyatif bakım; başta hasta ve ailesinin yaşadığı olumsuzlukların ve hastalığa bağlı komplikasyonların ve semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, stresin minimuma indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş bir bakımdır. Palyatif bakım; hemşireler, hekimler diğer sağlık profesyonelleri ve hastanın sağlık sorunları ile ilgilenen diğer birçok sağlık profesyonellerinin de eklenmesi ile oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Ekibin çeşitli sağlık profesyonellerinden oluşması ve multidisipliner bir anlayışla çalışması projenin etkisinin hasta ve çevresinden başlayarak tüm toplumu etkileyeceğini göstermektedir. Proje bakıma katılan aile bireyleri dışında toplumda diğer hizmet sağlayıcı öğeleri ile birlikte toplumun her kesimini etkileyecek yaygın etki sağlamaktadır.

Önemli ve ciddi sağlık sorunlarına yönelik olarak tedavi gören her yaştan ve her hastalık evresindeki hasta, normal tedavi sürecine ek olarak palyatif bakım alabilir.

Palyatif bakım almak, hastalığın hangi evresinde olursa olsun semptomların tedavisi, bir insan hakkıdır. Ülkemizde her geçen gün palyatif bakıma gereksinim duyan hasta sayısı artmaktadır. Bu projede amacımız; palyatif bakım alanında çalışan tüm sağlık profesyonellerinin, aile ve manevi bakım uzmanlarının, palyatif bakım konusundaki farkındalıklarını artırmak, yeni gelişmeleri değerlendirmek ve kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır. Palyatif bakım ekibinin çeşitli sağlık profesyonellerinden oluşması ve multidisipliner bir anlayışla çalışması projenin etkisinin hasta ve çevresinden başlayarak tüm toplumu etkileyeceğini göstermektedir. Proje bakıma katılan aile bireyleri dışında toplumda diğer hizmet sağlayıcı öğeleri ile birlikte toplumun her kesimini etkileyecek yaygın etki sağlamaktadır ve yapılacak etkinlikle konunun önemi vurgulanacaktır.
Palyatif bakım ekibinde yer alan tüm ekip üyelerinin palyatif bakım ile ilgili güncel bilgilerinin gözden geçirilmesi, yapılan çalışmaların ve elde edilen bilimsel kanıtların paylaşılması/sunulmasının yanı sıra konusunda uzman ve yetişmiş bilim insanlarının bir araya gelerek sorunlara çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (PASHİDER) hasta ve bakım verenlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına önem veren sağlık alanına odaklanmış bir sivil toplum kuruluşudur (2). Derneğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan bu projenin Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli insanların yetiştirilmesine, hastaların ve çevrelerinin iyilik hallerinin korunmasına ve bakım anlamında farkındalık düzeylerinin arttırılmasına hizmet etmektedir. PASHİDER’in uzun yıllardır geniş tecrübelere sahip olan ve proje yönetmeyi bilen personelleri ile birlikte sahip olduğu kurumsal birikimleri projenin profesyonel bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar.
Projenin en önemli sonuçlarından birisi çeşitli illerden ve ülkelerden gelen ulusal ve uluslararası katılımcıların bilimsel yönünü destekleyerek yaşadıkları krizleri atlatmak onlarla başa çıkmak için müdahale becerilerini artıracak ve sorunlarına çözüm bulacak bir hizmet yapısının kurulmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca palyatif bakıma ihtiyacı olan kadar bakım veren kişilerin iyilik hallerinin korunması, yaşlı, çocuk ve gençlerin sağlıklarının geliştirilmesi palyatif kavramına ilişkin bilgilerinin arttırılması toplum ile sosyal uyumlarının gerçekleştirilmesi projenin beklenen ana etkilerini oluşturmaktadır.
Sağlık politikalarının geliştirilmesinde ve yasal mevzuatın düzenlenmesinde de kongremizde konuşulan konuların tartışılan uygulamaların faydalı olacağı inancındayız. Kamu kurum ve kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile uygulama süreci içerisinde işbirliği yapılacaktır. Çarpan etkilerinin yoğun olduğu görülen projemizin diğer STK, kurum ve kuruluşlar tarafından da taklit edilip uygulanması beklenmektedir.